Doel en beoogd resultaat

Uitgangspunt bij de dagbehandeling is handhaving van het kind in zijn natuurlijke omgeving. De behandeling is vooral gericht op het bieden van een duidelijke structuur, waardoor er een verandering optreedt bij het kind. Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind staat centraal. Daarnaast krijgen ouders meer inzicht, wat hun opvoedvaardigheden versterkt.

Werkwijze

In de eerste zes weken wordt samen met de ouders, school of opvang, onderzocht wat er met een kind aan de hand is. Dit kan op de dagbehandeling gebeuren, maar ook in de eigen omgeving. Elk kind krijgt een individueel programma; naast ondersteuning op sociaal emotioneel gebied, werken we aan de gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Het is ook mogelijk binnen het dagcentrum om fysiotherapie, logopedie en andere vormen van therapie in te zetten.

Belangrijk is dat ouders bewust voor de dagbehandeling kiezen, de behandeling is namelijk het meest succesvol bij een intensieve samenwerking. Zij kennen hun kind het beste. Tussen ouders en de groepsleiding is vaak contact, tenminste een keer in de maand wordt een uitgebreid voortgangsgesprek gehouden. Hierin wordt besproken hoe het kind zich ontwikkelt en wat verwacht mag worden. Ouders kunnen hun kind het beste helpen als zij goed weten wat de mogelijkheden en de beperkingen van hun kind zijn.

Op verzoek kunnen ouders in hun eigen omgeving intensieve ondersteuning krijgen. Dit geldt ook voor de kinder- of schoolopvang. Door het krijgen van inzicht, praktische adviezen, begeleiding en oefening worden de eigen kracht en vaardigheden van opvoeders en kind versterkt, zodat zij samen verder kunnen.

Gemiddelde duur

3 Maanden tot een jaar

Leeftijd

0 – 12 jaar

Ik leer mijn kindje te begrijpen

De behandelingen zullen gericht zijn op de ontwikkeling van het kind en aanpak van het systeem om het kind voor een structurele verbetering.