Doel en beoogd resultaat

Het geven van een veilige opvangsituatie en handvatten aan jongeren om een zelfstandig leven voor zichzelf te kunnen opbouwen.

Werkwijze

Juzt biedt de begeleiding die zij nodig hebben om hier een leven op te bouwen. Door ervoor te zorgen dat ze naar school kunnen, hun zelfredzaamheid te stimuleren en te leren hoe ze een eigen netwerk op kunnen bouwen leren ze op eigen kracht mee te draaien in onze maatschappij.

We bieden twee soorten opvang; Kinderwoongroep (KWG) en Kleine wooneenheid (KWE). In de woongroep krijgen de jongeren vierentwintig uurs begeleiding, terwijl in de wooneenheid een groep van maximaal vier jongeren van 16-18 jaar relatief zelfstandig woont. De begeleiding richt zich op het onderhouden en creëren van de eigen woon- en leefsituatie, het leren zorgdragen voor gezondheid en persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid, emotionele weerbaarheid, gedrag en verwerking van trauma's.

Leeftijd

Opvang in de leeftijd van 13 tot 18 jaar

Ik ben sterker en meer zelfstandig geworden

Reizende en Trekkende Beroepsbevolking

Kinderen die door het beroep van hun ouders (schippers, kermisexploitanten en circusartiesten) niet altijd thuis kunnen wonen, en hierdoor niet dagelijks het onderwijs kunnen volgen, kunnen terecht in een van de gezinshuizen voor Reizende en Trekkende Beroepsbevolking (RTB) van Juzt. 

Per gezinshuis is er een (echt-)paar, in de functie van Gezinshuisouder, en zij bieden de kinderen een (t)huis in hun eigen gezin. Kleinschalig en net als bij elk gezin met huiselijke gewoontes en enkele huisregels.

Nauw contact tussen gezinshuisouders en ouders maakt dat zorg en begeleiding geboden kan worden, in het belang van ieder kind en in de richting welke ouders verwachten. 

De huizen, waar ze met 6 tot 8 kinderen wonen, zijn gezellig, ruim opgezet en ze voldoen aan de hoge veiligheidseisen die hieraan zijn gesteld. Ieder huis heeft een grote tuin en ligt dicht bij scholen, openbaar vervoer, sportfaciliteiten en recreatiemogelijkheden.

Voor elk kind is er een eigen slaapkamer met standaardmeubilair beschikbaar welke ze naar eigen inzicht en met persoonlijke spulletjes kunnen inrichten.

Juzt heeft gezinshuizen in Weert, Bergen op Zoom en Winkel.

Belangrijke kernwaarden voor onze gezinshuizen zijn:

  • Persoonlijke aandacht
  • Flexibel
  • Goede samenwerking met ouders

Kosten
De Gezinshuizen RTB worden conform landelijke wet en regelgeving vanuit het Ministerie van VWS gesubsidieerd. Ouders betalen per kind een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Ter informatie kunt u hier de plaatsingsvoorwaarden en een voorbeeld van de plaatsingsovereenkomst inzien.

Kennismaken
Wilt u een keer langskomen om kennis te maken met de gezinshuisouders en het huis te bekijken? Dat is natuurlijk geen probleem, u bent (samen met uw kinderen) van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met Maria van Rosmalen: 076 571 36 51/06 131 958 00 of via mail m.vanrosmalen@juzt.nl.

Naast deze zorgvorm heeft Juzt: